Obavještavamo sve nezaposlene osobe sa područja opštine Banovići, kao i poslodavce da će Federalni zavod za zapošljavanje na svojoj službenoj web stranici slijedeće sedmice objaviti javni poziv za učešće u:

  • Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje),
  • Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 i
  • Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

 

Prema informacijama koje su dostupne na službenoj stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, nezaposlena lica i poslodavci će se na ove Javne pozive moći prijavljivati od 02.03.2017.godine pa sve do utroška predviđenih sredstava namjenjenih za Tuzlanski kanton.

Ovim putem obavještavamo sva zainteresovana nezaposlena lica i poslodavce da će se prijava vršiti elektronskim putem a detalje vezane za navedene Programe kao i cijele Programe mogu preuzeti na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba ili u nastavku ovog teksta, kao i na oglasnim pločama Općine Banovići.

Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017

Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017

Program pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja