Realizacija infrastrukturnih projekata na području opštine Banovići ubrzano se implemntira uz pomoć povoljnih vremenskih uslova. Danas je asfaltirana dionica puta u naselju Odžak koje pripada mjesnoj zajednici Banovići Selo. Ukupna dužina asfaltirane dionice puta je 350 metara, a sredstva u vrijednosti od 60 hiljada konvertibilnih maraka obezbjeđana su iz općinskog budžeta za 2017.

-U ovoj godini Općina je planirala realizirati deset infrastrukturnih projekata na području pet mjesnih zajednica i uložiti oko 750 hiljada konvertibilnih maraka za njihovu realizaciju. Sva sredstva su planirana Budžetom za 2017. godinu i nadamo se da ćemo ih uspješno, kao i sve do sada završiti u predviđenom roku, kazao je općinski načelnik Midhat Husić.

Infratsukturni projekti predstavljaju jedan od prioriteta u razvoju općine  kojim se nastoji značajno poboljšati i unaprijditi putna komunikacija na području cijele opštine, te poboljšati  uslovi života stanovnika na ovim prostorima.

 

Pored ovog projekta, Općina u saradnji sa višim nivoima vlasti implementira još nekoliko značajnih projekata kao što su projekti iz oblasti energetske efikasnosti, vodoprivrede i putne infrastrukture. U toku je rekonstrukcija dionice puta od pružnog prelaza do benzinske pumpe Energepetrol, sanacija krova zgrade tzv. Trgovačke u samom centru grada kao i rekonstrukcija osnovne škole Grivice.  Prema riječima Općinskog načelnika u pripremi je još nekoliko značajnih projekata čija realizacija uskoro počinje.