Asfaltiranjem 600 metara lokalnog puta u naselju Pirići – MZ Grivice općina Banovići završila je sa kapitalnim ulaganjima u putnu infrastrukturu, za 2017. godinu. Za ovaj projekat, iz općinskog budžeta, izdvojeno je oko 90 hiljada konvertibilnih maraka, a ukupna ulaganja u putnu mrežu, u ovoj godini, iznosnosila su skoro milion KM.

Prema riječima Safeta Ćatovića, mještana Pirića, uređenje putne mreže je od velikog značaja za svako naseljeno mjesto i na ovaj način se stvaraju daleko bolji uvjeti za život, na čemu je posebno zahvalan općinskim vlastima.

„Dočekali smo asfaltiranje puta u Grivicama, a sobzirom da to Općina realizuje hvala općinskim vlastima. Nadamo se da ćemo nastaviti dobru suradnju i u narednom periodu i da će nam Općina podržati i druge projekte koji se planiraju uraditi u Grivicama“ – istakao je Zaim Pirić, predsjednik Vijeća Mjesne zajednice Grivice.

U ovoj godini, na području općine Banovići, asfaltirano je osam dionica u šest mjesnih zajednica, i to: Odžak i Hasići u MZ Banovići Selo, Radnička I – MZ Grad II, Brezici – MZ Grad III, Ćatići – MZ Brezovača, Hamzići – MZ Treštenica, Hrvati – MZ Repnik i Pirići MZ Grivice.