Na cijelom području općine Banovići počela je sanacija makadamskih  puteva i ulica za koju je iz Budžeta Općine obezbjeđeno 30.000 konvertibilnih maraka. Pomoćnik Općinskog načelnika za planiranje, razvoj i poduzetništvo Amir Mrkonjić rekao je da će se u okviru programa redovnog održavanja putne infrastrukture sanirati udarne rupe, te izvršiti sanacija makadamskih putnih pravaca u svim zajednicama na području općine Banovići. On je istakao da će se posebna pažnja obratiti na putne pravce na kojima se odvija autobuski saobraćaj.

Proteklih dana završena je sanacija u mjesnoj zajednici Banovići Selo, a danas su u toku radovi u mjesnoj zajednici Grivice. Mrkonjić navodi da će Općina Banovići narednih dana uvesti i izvođače radova u poslove rekonstrukcije i asfaltiranja cesta na području općine Banovići čime će biti obuhvačeno osam mjesnih zajednica.