Predstavnici Općine Banovići na čelu su pomoćnikom općinskog načelnika Ademom Mostralićem danas su održali radni sastanak sa predstavnicima učesnika u projektu nazvanom „Inkluzija za sve – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“, te obišli objekat i izvršili zvaničnu primopredaju građevinskih radova objekta u koji će biti smješten centar za inkluzivno obrazovanje u Banovićima.

Na području Tuzlanskog kantona osnivaju se dva centra i to u Banovićima i Gradačcu. Centar za inkluzivni razvoj u Banovićima će biti smješten u prostorijama Osnovne škole „Banovići“ i predviđen je za rad sa djecom iz opština: Živinice, Lukavac, Kladanj i Banovići.

Dio škole predviđen za centar u potpunosti je renoviran, urađene su nove instalacije, urađeni kompletni  zidarsko – molerski radovi, postavljena nova stolarija, mokri čvorovi, prilazi u objekat, te nabavljeno auto za potrebe centra.

– Današnjom primopredajom građevinskih radova na objektu O.Š „Banovići“ možemo reći da je okončana jedna faza ovog projekta koja je preduslov za sve slijedeće. Prostor za potrebe centra za inkluzivni razvoj u Banovićima je opremljen po savremenim standardima i prilagođen potrebama djece za koju je namjenjen, što je danas potvrdio i nadzorni organ ovih radova, – kazao je Mostalić, te dodao da se aktivnosti ubrzano nastavljaju kako bi se što prije centar mogao početi sa radom.

Pored ovih građevinskih  radova u toku je nabavka opreme, uređaja i sredstava potrebnih za rad centra, te priprema pravnih pretpostavki za angažovanje i edukaciju stručnog osoblja za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Sva oprema i sredstva za rad će biti smješteni u centar do kraja februara, te ostaje da se ubrzano radi na edukaciji osoblja koja će kontinuirano trajati 2,5 godine. Održivost projekta je osigurana kroz saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona koje se obavezalo da će u potpunosti finansirati troškove plata i doprinosa osoblja i administrativne i tekuće troškove potrebne za rad centra.

Na području opštine Banovići evidentirano je ukupno 149 djece do 18 godina koja imaju jedan od vidova poteškoća u razvoju i kojima će ovaj centar omogućiti da pohađaju kvalitetno obrazovanje i da budu uključeni u sve aspekte društva.

U centru će djelovati sedam kabineta i to: logopedski kabinet, kabinet za fizioterapiju, radnu terapiju, senzornu terapiju i psiho-socijalnu terapiju, te mobilni stručni timovi i centri znanja.

Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) i Save the Children ga sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Centrom znanja Profectus, Univerzitetom u Bolonji i Udruženjem Vesta. Ukupna vrijednost projekta u Banovićima je 1.176.996 konvertibilnih maraka.

Projektom je planirano i formiranje multi-sektorskog partnerstva sa trinaest jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, Ministarstvom obrazovanja i nauke, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona kako bi se unaprijedio kvalitet aktivnosti i podrške, kao i implementacija Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje.