U cilju obezbjeđenja dodatnih količina vode za piće i kvalitetnijeg rješavanja pitanja vodosnabdijevanja u gradskim i prigradskim područjima Banovića, Općina će u narednoj godini provesti detaljna hidrogeološka istraživanja podzemnih voda. Tim povodom načelnik Midhat Husić i Sead Mumić, direktor firme Geoservis d.o.o. iz Živinica potpisali su ugovor o izvođenju istražnih radova.

Načelnik Midhat Husić

– Pitanje vodosnabdijevanja je jedno od najznačajnijih i zahtjeva kontinurane radove, te smo nakon izgradnje nekoliko mjesnih vodovoda, odlučili krenuti u proceduru obezbjeđenja dodatnih količina vode za gradsko i prigradsko područje. Ta procedura podrazumijeva provođenje istražnih bušotina koje će nam detaljno kazati, da li i koliko imamo kapaciteta za crpljenje dodatnih količina pitke vode, kazao je načelnik Midhat Husić.

Istražne bušotine izvršit će se na tri lokacije za koje su ranija istraživanja pokazala da imaju određene kapacitete vode za piće, a to su lokacije koje se nalaze na padinama planine Konjuh. Radi se o loacijama: Breštica, Grab Potok i Pranjići.

Ukupna vrijednost potpisanog  ugovora koji definiše detalje hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnadbjevanja grada Banovići iznosi  90 hiljada konvertibilnih maraka.

Implementacija ugovora počet će nakon što Općina obezbjedi potrebno odobrenje od nadležnog federalnog ministaratva, a uslov za to je bilo i provođenje javne rasprave koju je Općina održala sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predstavnicima Kantonalnog ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te predstavnicima mjesnih zajednica sa područja opštine Banovići. Prema podacima kojima raspolaže nadležna općinska služba, odobrenje za početak izvođenja radova se očekuje u narednih petnaest dana.

Projekat će se implemetirati uz finansijsku podršku Kantonalnog ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Firma Geoservis d.o.o. iz Živinica koja će izvršiti radove ima dugovodišnje iskustvo u bušenju bunara za pitku vodu za vodosnabdijevanje domaćinstava i mjesnih zajednica i to prečnika do 200 metara dubine, kao i bušenje geotehničkih sondažnih bušotina za izgradnju objekata, te ispitivanje klizišta za njegovu sanaciju.