Dokument Studija uticaja na okoliš
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM
UVOD
II DIO
III DIO
Dokument Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama
LETAK ZA PRITUŽBE
PROJEKTNI OBRAZAC ZA PRITUŽBE
RSD ŽIVINICE – NETEHNIČKI SAŽETAK
RSD ŽIVINICE – OKOLIŠNI I DRUŠTVENI AKCIONI PLAN
RSD ŽIVINICE – PLAN UKLJUČIVANJA INTERESNIH GRUPA