Dokument Programi i Izvještaji o radu
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ZA OPĆINU BANOVIĆI ZA 2020.GODINU
IZVJEŠTAJI O RADU OPĆINE BANOVIĆI ZA 2018. GODINU
IZVJEŠTAJI O RADU OPĆINE BANOVIĆI ZA 2017. GODINU