Dokument Nacrt prostornog plana općine Banovići 2015-2035 – tekstualni dio
NACRT PROSTORNOG PLANA OPĆINE BANOVIĆI 2015-2035.
Dokument Nacrt prostornog plana općine Banovići 2015-2035 – grafički dio
PPB01 IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA PPTK
PPB01a IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA KONJUH
PPB02 SINTEZNI PRIKAZ STANJA PROSTORNOG UREĐENJA
PPB03 SISTEM NASELJENIH MJESTA
PPB04 URBANA I RURALNA PODRUČJA SA OGRANIČAVAJUĆIM FAKTORIMA RAZVOJA
PPB05 URBANA PODRUČJA I GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA – NAMJENA POVRŠINA
PPB06 URBANA PODRUČJA I GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA REZIMI GRAĐENJA
PPB07 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
PPB08 ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
PPB09 VODE VODNE POVRŠINE I VODNA INFRASTRUKTURA
PPB10 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA MINERALNE SIROVINE
PPB11 SAOBRAĆAJNA I TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
PPB12 PRIRODNO KULTURNO HISTRORIJSKO NASLIJEĐE I TURIZAM
PPB13 PRIVREDNA DRUŠTVENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
PPB14 UGROŽENA PODRUČJA
PPB15 SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA
PPB16 PROJEKCIJA PROSTORNIH SISTEMA NASELJA
PPB17 PROJEKCIJA RAZVOJA PRIVREDNE JAVNE INFRASTRUKTURE
PPB18 PROJEKCIJA PROSTORNIH SISTEMA RAZVOJA OKOLINE