OVA USLUGA JE U PRIPREMI

 

Provjera statusa rješavanja predmeta

  • Molimo da tačno popunite sva predviđena polja.

 

  • U polje broj predmeta upisati kompletan broj koji je dodijeljen vašem zahtjevu prilikom predaje u Centru za pružanje usluga građanima (npr. 13-235/10). Broj predmeta možete pronaći u potvrdi o predaji podneska.

Datum predaje zahtjeva

Broj Vašeg predmeta

Email adresa na koju želite odgovor