Općina Banovići u suradnji sa organizacijom IFAD kroz projekat „Ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih domaćinstava i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, sufinansirala je nabavku plastenika za devet socijalno ugroženih porodica u vrijednosti preko 35 hiljada konvertibilnih maraka.

Radi se o sufinansiranju i podsticaju sufinansiranja kroz nabavku i podjelu metalnih plastenika površine 320 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama kornišona.

Općina Banovići sklopila je Ugovor o suradnji sa firmom „KORNIŠON BOSNIA“ Kalesija d.o.o. iz Kalesije za poljoprivrednu prizvodnju i usluge, koja će pored nabavke kompletnog repromaterijala, zaštitnih sredstava i gnojiva, obezbijediti i siguran otkup od poljoprivrednih proizvođača industrijskog krastavca iz plastanika.

Visina podsticaja za nabavku metalnih plastenika je 3840 konvertibilnih maraka po jednom plasteniku,  s tim da Općina finansira 30%, IFAD 40% a krajni korisnici projekta 30% novčanih sredstava potrebnih za nabavku plastenika.

Cilj ovog projekta je smanjenje siromaštva i socijalno osnaživanje ugroženih porodica kao i ekonomsko jačanje malih poljoprivrednih proizvođača.

Dodatni garant uspjehu ovog projekta je i stručna edukacija naših građana, od strane stručne pomoći agronoma za nesmetano odvijanje plasteničke proizvodnje kornišona.

Posebna pažnja posvećena je mladima koji žele ostati na selu i koji u poljoprivredi vide šansu za zaposlenje.