Asfaltiranjem dionice puta u mjesnoj zajednici Grad II, Općina Banovići je ispunila plan uređenja putne infrastrukture za 2019. godinu. Osma dionica uređenog putnog pojasa sa pratećim elementima asfaltirana je u ulici Ljiljana u dužini od 450 metara, a visina uloženih sredstava iznosi oko 80.000 KM. Projekat je finansiran iz Budžeta Općine Banovići za 2019. godinu bez učešća građana i drugih, viših nivoa vlasti.

-“U ovoj godini za realizaciju kapitalnih investicija uložena su dva miliona KM, dok je za narednu godinu planirano 3,7 miliona”,- kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići, Nermin Delagić i istakao da je za narednu godinu planirana, između ostalih, realizacija treće faza projekta izgradnje Trga žrtava Srebrenice u centru grada, uređenje parking prostora ispred zgrade BKC-a, te rekonstrukcija određenih objekata.