Novi potporni zid koji se nalazi iza zgrade BKC-a i veže dvije saobraćajnice izgrađen je budžetskim sredstvima tokom mjeseca juna. Nadležna općinska služba za sanaciju ovog potpornog zida se odlučila kako bi smanjila rizik  urušavanja istog i nanošenja veće štete kako pješacima tako i vozačima koja je mogla nastati njegovim urušavanjem.

Projekat je implementirala firma d.o.o. Tanović, a cjelokupan projekat koji je okarakterisan kao manji zbog obima poslova finansiran je u iznosu od sedam hiljada iz općinskog budžeta.