U okviru priprema sistema daljinskog grijanja grada Banovića ovih dana na području općine Banovići JP „TOPLANA“ doo Banovići vrši rekostrukciju glavnog dimnjaka, zamjenu unutrašnjeg plašta.

Rekonstrukcijom dimnjaka obezbjeđuje se znatno veća pouzdanost sistema daljinskog grijanja i pripreme za sezonu grijanja 2017/2018 godina.

Projekat rekostrukcije glavnog dimnjaka, zamjenu unutrašnjeg plašta, podržava općina Banovići i općinski načelnik gosp. Husić Midhat, a planirani radovi na rekostrukciji se odvijaju predviđenom dinamikom.

Završetkom projekta će se obezbjediti sigurni uslovi i veća pouzdanost sistema daljinskog grijanja grada Banovića.

VRIJEDNOST INVESTICIJE: 180.000,00 KM.
IZVOĐAČ RADOVA : „METAL REMONT“ doo Lukavac.
POČETAK RADOVA: 17.07.2017.godine.
PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: 01.09.2017.godine.