Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU O OCJENI IZMIJENJENE I DOPUNJENE STUDIJE O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA IZGRADNJU DEPONIJE ŠLJAKE I PEPELA IZ TE BANOVIĆI U KRATER PK „ČUBRIĆ“ U BANOVIĆIMA

Javna rasprava koja će se održati dana 14. 4. 2016. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Banovići, adresa ul. Alije Dostovića 1 sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:

1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje Tuzla i investitor).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba link novosti/javne rasprave.