Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Banovići za 2017. – 11 miliona KM planirani budžet

VI STE OVDJE://Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Banovići za 2017. – 11 miliona KM planirani budžet

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Banovići za 2017. – 11 miliona KM planirani budžet

Služba za budžet, finansije i inspekcijske poslove Općine Banovići danas je u prisustvu predstavnika javnih institucija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata i pojedinaca održala javnu raspravu o Nacrtu budžeta Općine Banovići za 2017. koji je predložio općinski načelnik Midhat Husić.

Ovim Nacrtom planirani su prihodi za 2017. u iznosu 11.121.650 KM  što je u odnosu na 2016. manje za 3,9 posto. Nacrtom su planirani prihodi od poreza u iznosu 3.419.500 KM, neporezni prihodi u iznosu  5.305.400 KM, tekuće potpore u iznosu 2.388.300 KM, te prihodi po osnovu zaostalih obaveza u iznosu 8.000 KM. Planirani su primici za otplatu dugoročnog kredita za sanaciju komunalne infrastrukture u iznosu 66.000 KM.

Pojašnjenja u vezi pojedinih stavku budžeta iznio je općinski načelnik Midhat Husić koji je istakao da je svjestan da se u neke segmente ne ulaže dovoljno ali da se sve raspoređuje u skladu sa mogućnostima i da se vodi računa da se svi sektori pokriju koliko se može. On je naglasio da će slijedeća budžetska godina biti posebna po tome što se u njoj planira izdati građevinska dozvola za izgradnju termoelektrane, te da će se ta sredstva uložiti u velike projekte kao što je toplifikacija. Husić je naglasio i da će nastojati ravnomjerno realizovati što više infrastrukturnih projekata u saradnji sa Timom za kapitalna ulaganja. Vodit ćemo posebnog računa da se ulaže u one mjesne zajednice u koje se manje ulagalo protekle godine, istakao je Husić.

Nekoliko prisutnih iznijelo je pozitivno mišljenje o ovom Nacrtu kojim je završava procedura uključivanja javnosti u kreiranje ovog dokumenta. Prijedlog budžeta sa eventualno ugrađenim amandmanima i prijedlozima uputit će se u formi prijedloga već na narednoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići. Time će Općina Banovići na vrijeme dobiti krovni dokument.

2017-12-04T21:55:32+00:0008/12/2016|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045