Služba za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo općine Banovići, u suradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, u srijedu, 25. oktobra 2017. godine, organizovala je javnu  raspravu o nacrtu Zakona o javno-privatnoim partnerstvu TK. Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 27.9.2017. godine prihvatila nacrt Zakona o javno-privatnom  parnerstvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 60 dana. S tim u vezi, javne rasprave su organizovane po svim općinama Kantona.

Novo zakonsko riješenje donosi se s ciljem kako bi se stvorili povoljniji uvjeti i procedure za ostvarivanje suradnje javnog i privatnog sektora, te omogućila realizacija značajnijih razvojnih projekata na podruzčju TK.

Prema riječima Selmeta Husanovića, šefa Odsjeka za poduzetništvo općine Banovići,  Zakon o javno-privatnom partnerstvu je jako bitan za jedinice lokalne samouprave. Njegovim usvajanjem privrednici sa područja naše Općine i Kantona moći će, u suradnji sa općinom Banovići i njenim institucijama (javna preduzeća, javne ustanove), da zajednički realizuju projekte iz oblasti javnog privatnog partnerstva.

„Općine će dobiti ovlaštenja da same odlučuju o planiranju, priprema, provođenju i nadzoru projekata javno-privatnog partnerstva. Prije svega osnovni cilje je realizacija razvojnih projekata na području općina, pružanje kvalitetnijih usluga građanima i stvaranje boljeg ambijenta za življenje i standard građana“ – istakao je Edin Nišić, sekretar Ministarstva razvoja i poduzetništva TK.

Javna rasprava u Banovićima ocjenjena je konstruktivnom, a svi prijedlozi, primjedbe i sugestije o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu TK razmatrat će se prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privanom partnerstvu.