Ministarstvo razvoja i poduzetništva u saradnji sa Općinsom Banovići organizuje javnu raspravu o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu koja će se održati u sali za sjednice Općinskog vijeća Općine Banovići u srijedu 25.10.2017. godine sa početkom u 13:00 sati.

Poziv za učešće na javnoj raspravi o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu sa dnevnim redom i tekst nacrta Zakona možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Poziv i dnevni red

Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu