Odluke

VI STE OVDJE://Odluke
Odluke2018-11-07T12:34:45+00:00
Dokument Odluke 2018.
SANACIJA PROSTORIJA ARHIVE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA ZAHVATANJU DODATNIH KOLIČINA VODE NA PODRUČJU VELIKA ZLAĆA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU DIONICE PUTA ZA MRLJEVIĆE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBODNIH KANALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA TRAKASTIH ZAVJESA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA TRAKASTIH ZAVJESA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GORIVA I MAZIVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA NASIPANJE MAKADAMSKIH CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZMJEŠTANJE DALEKOVODA NA LOKACIJI “ROBOT”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Dokument Odluke 2017.
NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CZ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ GRIVICE, DIONICA PIRIĆI-SARIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ GRIVICE, DIONICA ŠEHIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRIKUPLJANJE I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA OGRADE OKO REZERVOARA I IZVORIŠTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE ĆATIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE PIRIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA DEFORMACIJE PROUZROKOVANE KLIZIŠTEM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA DOVODNOG GRAVITACINOG CJEVOVODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI CENTRALNOG VODOVODA MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA KANALIZACIONOG KOLEKTORA “STRAŽBENICA-MAŠINOREMONT”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UTOPLJAVANJE ZGRADE “TRGOVAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA KROVA “SAMAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE POPRAVKE VOZILA U GARANTNOM ROKU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA KROVA NAD SERVISOM I GARAŽNIM PROSTOROM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ELEKTROIINSTALATERSKIM I GREJNIM INSTALACIJAMA OBJEKTA JUOŠ GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, OPRAVKE SLUŽBENIH VATROGASNIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA ULICE LJILJANA SA KRAKOM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA METALNIH STUBOVA ZA JAVNU RASVJETU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA ŠEMIRANIH ORMARA ZA JAVNU RASVJETU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA CESTE U MZ BREZOVAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU POTOKA PRANCIJA III FAZA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE ODRŽAVANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA ELABORATA O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA REGULACIJI RADINSKOG POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA APLIKACIJE KADROVSKE EVIDENCIJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ASFALTIRANJA SEONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA VODOINSTALACIONOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE I OPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I DRUGE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZANATSKIH I DRUGIH RADOVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA NASIPANJE MAKADAMSKIH CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE ZGRADE “SAMAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE ZGRADE DOM ZDRAVLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SOFTVERSKIH RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Dokument Odluke 2016.
NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CZ
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA OSTALOG POSEBNOG MATERIJALA ZA POSEBNE NAMJENE CZ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA, MZ BANOVIĆI SELO – SELO II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI BEGOV POTOK, MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA VATROGASNE LIČNE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GREJNE INSTALACIJE U GARAŽNIM PROSTORIMA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
SANACIJA DEFORMACIJA NA LOKALNOJ CESTI ĐACI-GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U POPREČNIM ULICAMA U ULICI 119 MBB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE U GARAŽAMA G3, G4 I G5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU HRVATI, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA POSUDA ZA OTPAD
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE BOTIĆA POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG VODO MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DETALJNA HIDRO GEOLOŠKA ISPITIVANJA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA DALJINSKOG GRIJANJA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA REGULACIJI RIJEKE LITVE.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIONOG PREČISTAČA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA NA LOKALNOJ CESTI GAJ-TULOVIĆI.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA POTOKA PRANCIJA II FAZA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA RADINSKOG POTOKA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU DIJELA DIONICE PUTA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODA KUNINA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODA U MZ TULOVIĆI .
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA KANALIZACIONOM KOLEKTORU.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OBLAGANJE DNA RIJEČNOG KORITA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA RASVJETE NA NASTAVKU ŠETALIŠTA TRG ŽRTAVA SREBRENICE.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA REZERVOARA TREŠTENICA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA REZERVOARA BREZOVAČA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U MZ: GRIVICE, STRAŽBENICA I SEONA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA SANACIJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UREĐENJE CENTRA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA RIJEKE LITVE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIONIH KOLEKTORA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE POTOKA BREŠTICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LJETNO ODRŽAVANJE CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VATROGASNA VOZILA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
RADOVI ISKOPA I ZEMLJANI RADOVI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
KRČENJE ŠIBLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KLIMA UREĐAJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZGRADNJA REZERVOARA ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRNJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA SNJEGOBRANA NA ZGRADI OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA U MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKING PROSTORA LITVA II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DEMINIRANJE MZ TREŠTENICA – JOVANOVIĆI ID 9748
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
USLUGE ODRŽAVANJA I OPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE KOMBINOVANE MAŠINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA KANALIZACIJI, DIONICA MAŠINOREMONT-MUŠIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA MONTAŽOM KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE CESTA U OPĆINI BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA U OBJEKTIMA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ “RIBNICA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA NA SPOMEN OBILJEŽJIMA U MZ PRIBITKOVIĆI, NASELJU BOROVAC I MZ OSKOVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ “RIBNICA”
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA CVIJEĆA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM NOVINAMA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE FOTOKOPIRNIH APARATA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZANATSKIH I DRUGIH RADOVA SA NABAVKOM MATERIJALA NA OBJEKTIMA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KOPIRNE APARATE ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA UGRADNJOM VODOINSTALACIONOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Toggle Sliding Bar Area

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045