Dokument Odluke 2020.
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U OKVIRU VANJSKOG UREĐENJA DIJELA ULICE BOZIČKA BANOVIĆA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
BETONIRANJE DIJELA KORITA POTOKA TREŠNJEVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA U MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ELEKTRO-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA ZA POTREBE MZ STRAŽBENICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE I OBJEKATA ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA BETONSKOG KANALA UZ CESTU ZA VRANU, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I DRUGE OPREME ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KOPIRNOG PAPIRA, TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
NABAVKA KOPIRNOG PAPIRA, TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJA OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA OŠTEĆENJA NA REZERVOARU U MZ BREZOVAČA I PJEŠAČKOJ STAZI U MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA 36 TONA UGLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZGRADNJA AB POTPORNOG ZIDA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUCIONOG VODOVODA PITKE VODE STRAŽBENICA-POSLOVNA ZONA SADNICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE U POSLOVNOJ ZONI SADNICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI OBJEKTA MZ ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA CJEVASTOG PROPUSTA U GORNJIM KASUMOVIĆIMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U POSLOVNOJ ZONI SADNICE
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, KAMEN-GLAVICA, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA, RADNIČKA, RADINSKIH RUDARA I BREŠTICA
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
PRUŽANJE USLUGA PRANJA I VULKANIZERSKIH USLUGA ZA VOZILA OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE, POSLOVNA ZONA SADNICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGA OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA, RADNIČKA, RADINSKIH RUDARA I BREŠTICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA LICA – ZAPOSLENIKA OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA, MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA STEPENIŠTA U ULICI 10. SEPTEMBAR, GRAD II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA BETONSKOG KANALA UZ SAOBRAĆAJNICU ZA MUŠANOVO BRDO, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA CJEVASTOG KOLEKTORA NA POTOKU DUBOKOVAC, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA URBANISTIČKOG PLANA ZA URBANO PODRUČJE BANOVIĆI ZA PERIOD 2021-2038. GODINE
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
IZRADA URBANISTIČKOG PLANA ZA URBANO PODRUČJE BANOVIĆI ZA PERIOD 2021-2038. GODINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA I PARKINGA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU MAČKOVAC
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVKU GREJNIH INSTALACIJA U OBJEKTU GRAB POTOK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJA OBJEKATA „HOLANDSKE KUĆE” NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Dokument Odluke 2019.
NABAVKA 36 TONA UGLJA (ORAH ILI KOCKA)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE I PARKING PROSTORA U ZONI B
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PODGORJE, DIONICA ČUBRIĆ II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PODGORJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA MUŠKE I ŽENSKE OBUĆE I TORBI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU VODOVODA U NASELJU SELO II, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE, TE ODVODNJA OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKTA MJESNE ZAJEDNICE ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJESKE RASVJETE U ULICI PATRIOTSKE LIGE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA STEPENIŠTA KOD ZGRADE OPŠTINSKOG SUDA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA CJEVASTOG PROPUSTA U NASELJU BUŠATLIJE, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE TE ODVODNJA OTPADNIH VODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ODŽAK, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONIH KOLEKTORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA PITKE VODE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA OBODNOG BETONSKOG KANALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU ULICE ZAVNOBIH-a I SANACIJA TROTOARA U ULICI 199.Mbb
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
INTERVENCIJE NA VODOVODU MZ TREŠTENICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA 36 TONA UGLJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA U NASELJU RAMIĆI MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA POTOKA DRAGANJA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJSKOG UREĐENJA KOD LAMELA C, D I E
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA POTOKA DUBOKOVAC
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA NA DIONICI PUTA ZA MUŠANOVO BRDO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA IZ OBLASTI VODOSNABDIJEVANJA, IZGRADNJE KANALIZACIJE I REGULACIJE VODOTOKA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNG PROJEKTA REGULACIJE KORITA RIJEKE LITVE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
DETALJNA HIDROLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U NASELJU PAŠIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJSKE RASVJETE, MAČKOVAC, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA BETONSKOG OBODNOG KANALA NA CESTI BANOVIĆI SELO – BREZOVAČA II FAZA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE I VIDEO NADZORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU PUTEVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
REDOVNO ELEKTRO-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA LIČNE I ZAJEDNIČKE OPREME I RADNE ODJEĆE ZA VATROGASCE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA CVIJEĆA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA KORITA POTOKA U CENTRU, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA I REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA ELEKTRO-MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE I OBJEKATA ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA ZA NASELJE VINOGRAD, MZ ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA U NASELJU GAJ, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA VIDEO NADZORA ZA PODRUČJE GRADA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA O ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ELEKTRO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
REDOVNO ELEKTRO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke