Dokument Odluke 2019.
NABAVKA 36 TONA UGLJA (ORAH ILI KOCKA)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE I PARKING PROSTORA U ZONI B
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PODGORJE, DIONICA ČUBRIĆ II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PODGORJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA MUŠKE I ŽENSKE OBUĆE I TORBI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU VODOVODA U NASELJU SELO II, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE, TE ODVODNJA OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKTA MJESNE ZAJEDNICE ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJESKE RASVJETE U ULICI PATRIOTSKE LIGE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA STEPENIŠTA KOD ZGRADE OPŠTINSKOG SUDA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA CJEVASTOG PROPUSTA U NASELJU BUŠATLIJE, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE TE ODVODNJA OTPADNIH VODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ODŽAK, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONIH KOLEKTORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA PITKE VODE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA OBODNOG BETONSKOG KANALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU ULICE ZAVNOBIH-a I SANACIJA TROTOARA U ULICI 199.Mbb
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
INTERVENCIJE NA VODOVODU MZ TREŠTENICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA 36 TONA UGLJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA U NASELJU RAMIĆI MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA POTOKA DRAGANJA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJSKOG UREĐENJA KOD LAMELA C, D I E
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA POTOKA DUBOKOVAC
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA NA DIONICI PUTA ZA MUŠANOVO BRDO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA IZ OBLASTI VODOSNABDIJEVANJA, IZGRADNJE KANALIZACIJE I REGULACIJE VODOTOKA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNG PROJEKTA REGULACIJE KORITA RIJEKE LITVE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
DETALJNA HIDROLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U NASELJU PAŠIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJSKE RASVJETE, MAČKOVAC, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA BETONSKOG OBODNOG KANALA NA CESTI BANOVIĆI SELO – BREZOVAČA II FAZA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE I VIDEO NADZORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU PUTEVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
REDOVNO ELEKTRO-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA LIČNE I ZAJEDNIČKE OPREME I RADNE ODJEĆE ZA VATROGASCE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA CVIJEĆA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA KORITA POTOKA U CENTRU, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA I REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA ELEKTRO-MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE I OBJEKATA ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA ZA NASELJE VINOGRAD, MZ ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA U NASELJU GAJ, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA VIDEO NADZORA ZA PODRUČJE GRADA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA O ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ELEKTRO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
REDOVNO ELEKTRO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM LISTOVIMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OSIGURANJE SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA PREVOZA UČENIKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DETALJNIH HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
Dokument Odluke 2018.
SANACIJA PROSTORIJA ARHIVE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA ZAHVATANJU DODATNIH KOLIČINA VODE NA PODRUČJU VELIKA ZLAĆA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU DIONICE PUTA ZA MRLJEVIĆE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBODNIH KANALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA TRAKASTIH ZAVJESA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA TRAKASTIH ZAVJESA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GORIVA I MAZIVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA NASIPANJE MAKADAMSKIH CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZMJEŠTANJE DALEKOVODA NA LOKACIJI “ROBOT”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Dokument Odluke 2017.
NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CZ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ GRIVICE, DIONICA PIRIĆI-SARIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ GRIVICE, DIONICA ŠEHIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRIKUPLJANJE I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA OGRADE OKO REZERVOARA I IZVORIŠTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE ĆATIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE PIRIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA DEFORMACIJE PROUZROKOVANE KLIZIŠTEM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA DOVODNOG GRAVITACINOG CJEVOVODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI CENTRALNOG VODOVODA MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA KANALIZACIONOG KOLEKTORA “STRAŽBENICA-MAŠINOREMONT”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UTOPLJAVANJE ZGRADE “TRGOVAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA KROVA “SAMAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE POPRAVKE VOZILA U GARANTNOM ROKU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA KROVA NAD SERVISOM I GARAŽNIM PROSTOROM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ELEKTROIINSTALATERSKIM I GREJNIM INSTALACIJAMA OBJEKTA JUOŠ GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, OPRAVKE SLUŽBENIH VATROGASNIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA ULICE LJILJANA SA KRAKOM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA METALNIH STUBOVA ZA JAVNU RASVJETU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA ŠEMIRANIH ORMARA ZA JAVNU RASVJETU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA CESTE U MZ BREZOVAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU POTOKA PRANCIJA III FAZA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE ODRŽAVANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA ELABORATA O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA REGULACIJI RADINSKOG POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA APLIKACIJE KADROVSKE EVIDENCIJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ASFALTIRANJA SEONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA VODOINSTALACIONOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE I OPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I DRUGE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZANATSKIH I DRUGIH RADOVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA NASIPANJE MAKADAMSKIH CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE ZGRADE “SAMAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE ZGRADE DOM ZDRAVLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SOFTVERSKIH RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Dokument Odluke 2016.
NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CZ
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA OSTALOG POSEBNOG MATERIJALA ZA POSEBNE NAMJENE CZ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA, MZ BANOVIĆI SELO – SELO II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI BEGOV POTOK, MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA VATROGASNE LIČNE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GREJNE INSTALACIJE U GARAŽNIM PROSTORIMA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
SANACIJA DEFORMACIJA NA LOKALNOJ CESTI ĐACI-GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U POPREČNIM ULICAMA U ULICI 119 MBB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE U GARAŽAMA G3, G4 I G5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU HRVATI, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA POSUDA ZA OTPAD
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE BOTIĆA POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG VODO MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DETALJNA HIDRO GEOLOŠKA ISPITIVANJA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA DALJINSKOG GRIJANJA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA REGULACIJI RIJEKE LITVE.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIONOG PREČISTAČA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA NA LOKALNOJ CESTI GAJ-TULOVIĆI.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA POTOKA PRANCIJA II FAZA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA RADINSKOG POTOKA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU DIJELA DIONICE PUTA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODA KUNINA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODA U MZ TULOVIĆI .
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA KANALIZACIONOM KOLEKTORU.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OBLAGANJE DNA RIJEČNOG KORITA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA RASVJETE NA NASTAVKU ŠETALIŠTA TRG ŽRTAVA SREBRENICE.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA REZERVOARA TREŠTENICA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA REZERVOARA BREZOVAČA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U MZ: GRIVICE, STRAŽBENICA I SEONA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA SANACIJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UREĐENJE CENTRA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA RIJEKE LITVE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIONIH KOLEKTORA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE POTOKA BREŠTICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LJETNO ODRŽAVANJE CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VATROGASNA VOZILA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
RADOVI ISKOPA I ZEMLJANI RADOVI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
KRČENJE ŠIBLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KLIMA UREĐAJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZGRADNJA REZERVOARA ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRNJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA SNJEGOBRANA NA ZGRADI OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA U MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKING PROSTORA LITVA II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DEMINIRANJE MZ TREŠTENICA – JOVANOVIĆI ID 9748
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
USLUGE ODRŽAVANJA I OPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE KOMBINOVANE MAŠINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA KANALIZACIJI, DIONICA MAŠINOREMONT-MUŠIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA MONTAŽOM KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE CESTA U OPĆINI BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA U OBJEKTIMA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ “RIBNICA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA NA SPOMEN OBILJEŽJIMA U MZ PRIBITKOVIĆI, NASELJU BOROVAC I MZ OSKOVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ “RIBNICA”
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA CVIJEĆA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM NOVINAMA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE FOTOKOPIRNIH APARATA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZANATSKIH I DRUGIH RADOVA SA NABAVKOM MATERIJALA NA OBJEKTIMA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KOPIRNE APARATE ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA UGRADNJOM VODOINSTALACIONOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača