Dokument Tenderska dokumentacija
NABAVKA SPECIJALNOG VATROGASNOG VOZILA (SPECIJALNI KAMION ZA GAŠENJE POŽARA)