Dokument 2020 god. Usluge iz aneksa II dio B ZJN BiH
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJE – OPĆINA BANOVIĆI
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE – OPĆINA BANOVIĆI
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE – OPĆINSKO VIJEĆE
Dokument 2019 god. Usluge iz aneksa II dio B ZJN BiH
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Dokument 2018 god. Usluge iz aneksa II dio B ZJN BiH
PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE – OPĆINSKO VIJEĆE
OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE
Dokument 2017 god. Usluge iz aneksa II dio B ZJN BiH
PRUŽANJE USLUGA EKSTERNE REPREZENTACIJE
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U TRI DNEVNA LISTA
GODIŠNJA NABAVKA STRUČNO-NAUČNOG ČASOPISA
OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Dokument 2016 god. Usluge iz aneksa II dio B ZJN BiH
USLUGE ODRŽAVANJA I OPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
ISPRAVKA TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ: 01-05-346/16-1 OD 24.02.2016. GODINE U PREDMETU “PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
PRUŽANJE USLUGA PRANJA I VULKANIZERSKE USLUGE ZA VOZILA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
 UGOSTITELJSKE USLUGE
 GODIŠNJA NABAVKA STRUČNO-NAUČNOG ČASOPISA
 OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA