Predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići Nermin Delagić danas, 16.03.2017. je objavio JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora, predsjednika i članova skupština i odbora za reviziju javnih preduzeća, te predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Općina Banovići.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti sa službene web stranice Općine Banovići, odjel konkursi, oglasi i bavještenja ili na slijedećem linku Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih i revizionih odbora javnih preduzeća i javnih ustanova