Jedinstvenim softverom će se objediniti podaci o katastru komunalnih uređaja

VI STE OVDJE://Jedinstvenim softverom će se objediniti podaci o katastru komunalnih uređaja

Jedinstvenim softverom će se objediniti podaci o katastru komunalnih uređaja

Nakon što je instalirano moderno softversko rješenje, danas je započela obuka uposelnika Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići u okviru projekta „Nadogradnja i implementacija informacionog sistema za katastar komunalnih uređaja“. Projekat podrazumijeva unapređenje postojeće informacione infrastrukture kroz uvođenje jedinstvenog softverskog rješenja o položaju svih komunalnih instalacija na području opštine Banovići.

Ovo je jedan od preduslova za kontinuiranu modernizaciju baze podataka kao i unapređenje efikasnosti rada nadležne općinske službe. – Okončanjem ovog projekta, svim investitorima i korisnicima komunalnih uređaja, kako javnih, tako i privatnih, olakšat ćemo izvođenje bilo kakvih radova i smanjiti mogućnost prekida postojećih komunalnih instalacije jer ćemo od sada moći izdavati uvjerenja sa grafičkim prikazima i tačnim položajem i dubinom komunalne instalacije, – kazala je pomoćnica Općinskog načelnika za opću upravu, gedetske, imovinsko pravne poslove i katastar Senada Dizdarević i dodala da je ovo početak formiranje baze podataka koji će se kontinuirano nadograđivati.

Unaprijeđen nivo znanja uposlenika

Obuka uposlenika trajat će četiri dana i unaprijedit će nivo upoznatosti uposlenika sa novim načinom rada i modernim softverom prilagođenim vrsti podataka koja će se unositi, a čime će se  dobiti ažurni i tačni podaci kao i veće mogućnosti njihove prezentacije u raznim mjerilima što je iznimno značajno za razvoj lokalne zajednice.

Projekat se realizuju putem Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, a uz tehničku podršku Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove. Softversko rješenja za ovaj projekat sačinila je firma GAUSS d.o.o. iz Tuzle i ona vrši obuku uposlenika Općine Banovići koji će odmah nakon obuke nastaviti ažuriranje ovog softvera.

U katastar komunalnih uređaja instalirani su postojeći podaci prikupljeni iz do sada zaprimljenih elaborata i nadograđen postojeći informacioni sistem sa WebGIS komponentom koja će omogućiti pregled podataka iz katastra komunalnih uređaja kao i postojećeg LUPIS sistema za područje opštine Banovići.

Postojanjem ovakvih digitalnih katastarskih planova komunalnih uređaja omogućen je pristup podacima i ostalim općinskim službama, kao i svim korisnicima i vlasnicima podzemnih instalacija.

2018-12-14T09:24:55+00:0013/12/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045