Nadležna služba Općine Banovići obavještava zainteresovane da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/'17. godinu.

Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Kantona i oglasnim pločama općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu.

Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno 16.02.2017. godine (četvrtak).

Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj kovertiputem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57.,75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2016/2017 godinu”

Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti:

  1. sa web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,
  2. u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
  3. u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

 

Preuzeto sa: http://www.tk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mbp/528-2017/4494-objavljen-konkurs-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima