Mjesne zajednice

VI STE OVDJE:/Mjesne zajednice
Mjesne zajednice2017-12-04T21:55:27+00:00

Mjesne zajednice na području općine Banovići osnovane su kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Djelokrug rada mjesnih zajednica, kao i sam postupak njihovog osnivanja utvrdeni su statutom Općine. Osim ovoga, statutom Općine propisani su organi mjesne zajednice. Same mjesne zajednice, shodno svojim potrebama i mogućnostima, bliže razrađuju svoj djelokrug rada.

Organi mjesnih zajednica su:

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice,
Vijeće mjesne zajednice.

 • Mjesna zajednica je nadležna za obavijenje poslova koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe, život i rad građana, kao što su:
 • Izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba,
 • uređenje naselja, izgradnja i uređenje parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata i slično,
 • izgradnja i održavanje groblja (mezarja),
 • čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvođenje atmosferskih voda i zaštita okoline i
 • obavljanje i drugih poslova od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja.
 • Sredstva za zadovoljavanje zajedničkih potreba u pojedinim oblastima iz djelokruga rada mjesne zajednice obezbjeđuju se:
 • sredstava građana koja oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način,
 • naknada za usluge i drugih prihoda koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,
 • prihoda koje općina ustupa mjesnoj zajednici u skladu sa planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno općine,
 • poklona, donacija i drugih sredstava koje, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, ostvari mjesna zajednica.

U općini Banovići obrazovano je 19 mjesnih zajednica.

 

 

NASELJENA MJESTA:

Centar,
Vinograd,
Ikanovići i
Behramovina.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Ikanović Derviš

 

NASELJENA MJESTA:

Centar,
Brezje,
Kasumovići,
Odžak,
Selo II,
Gaj i
Ramići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Lačić Zijad

 

NASELJENA MJESTA:

Mrgan,
Ćatići i
Rijeka.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Begić Nermin

 

NASELJENA MJESTA:

Lugavići (Lugavije) i
Saletovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Okanović Senad

 

ULICE:

Željeznička,
Aljie Izetbegovića,
Zanatska,
Rudarska,
Habetova,
7. novembra,
Husinske bune,
Alije Dostovića,
Školska (dio),
Vidikovac (dio),
Armije BiH (dio) i
Božićka Banovića.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Dostović Refik

 

ULICE:

10. septembar,
Patriotske lige,
Civilnih žrtava rata,
119. Muslimanske brdske brigade,
Litva,
Rasadnik,
Radinskih rudara,
Radnička (dio),
Breštica (dio),
Ljiljana,
Kulina bana,
Bosanska i
Školska (dio)

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Haskić Ibrahim

 

ULICE:

Jelah,
Zavnobih,
Jezero,
Omladinskih radnih brigada,
Brezici,
Vidikovac (dio),
Armije BiH (dfio) i
Kredit mahala.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Haskić Ramo

 

NASELJENA MJESTA:

Centar,
Pirići,
Mrdići,
Dijaci i
Čifluk.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Dobrnjić Dževad

 

NASELJENA MJESTA:

Lozna

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

 

NASELJENA MJESTA:

Čolići,
Gutići,
Husanovići,
Beširovići i
Durakovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Gutić Miralem

 

NASELJENA MJESTA:

Centar Oskove,
Brioni i
Odorovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Duraković Šemso

 

NASELJENA MJESTA:

Bagremik,
Savići,
Veseli brijeg,
Čubrić i
Mušići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Avdić Sead

 

NASELJENA MJESTA:

Podostrić,
Dostovići Gornji,
Pribitkovići,
Pašići,
Borovac i
Milići (Karahodžići).

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Varešević Sead

 

NASELJENA MJESTA:

Hrvati,
Mrljevići,
Nasubašići,
Bečići i
Ulica Radnička (do Breštice).

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Čaušević Adem

 

NASELJENA MJESTA:

Delići,
Kalempeči,
Mrahorovići,
Rijeka,
Narodci,
Kruševac i
Husagići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Bešić Osman

 

NASELJENA MJESTA:

Stražbenica.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Mehić Zihad

 

NASELJENA MJESTA:

Brezje,
Salamići,
Podovi,
Hamzići,
Golići i
Krševac.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Čamrković Safet

 

NASELJENA MJESTA:

Brigići,
Mecići,
Delići i
Handalići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Alispahić Kasim

 

NASELJENA MJESTA:

Željova.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045