Mjesne zajednice na području općine Banovići osnovane su kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Djelokrug rada mjesnih zajednica, kao i sam postupak njihovog osnivanja utvrdeni su statutom Općine. Osim ovoga, statutom Općine propisani su organi mjesne zajednice. Same mjesne zajednice, shodno svojim potrebama i mogućnostima, bliže razrađuju svoj djelokrug rada.

Organi mjesnih zajednica su:

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice,
Vijeće mjesne zajednice.

 • Mjesna zajednica je nadležna za obavijenje poslova koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe, život i rad građana, kao što su:
 • Izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba,
 • uređenje naselja, izgradnja i uređenje parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata i slično,
 • izgradnja i održavanje groblja (mezarja),
 • čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvođenje atmosferskih voda i zaštita okoline i
 • obavljanje i drugih poslova od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja.
 • Sredstva za zadovoljavanje zajedničkih potreba u pojedinim oblastima iz djelokruga rada mjesne zajednice obezbjeđuju se:
 • sredstava građana koja oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način,
 • naknada za usluge i drugih prihoda koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,
 • prihoda koje općina ustupa mjesnoj zajednici u skladu sa planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno općine,
 • poklona, donacija i drugih sredstava koje, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, ostvari mjesna zajednica.

U općini Banovići obrazovano je 19 mjesnih zajednica.

 

 

NASELJENA MJESTA:

Centar,
Vinograd,
Ikanovići i
Behramovina.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Salanović Elvis

 

NASELJENA MJESTA:

Centar,
Brezje,
Kasumovići,
Odžak,
Selo II,
Gaj i
Ramići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Lačić Zijad

 

NASELJENA MJESTA:

Mrgan,
Ćatići i
Rijeka.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Saletović Munib

 

NASELJENA MJESTA:

Lugavići (Lugavije) i
Saletovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Saletović Nuraga

 

ULICE:

Željeznička,
Aljie Izetbegovića,
Zanatska,
Rudarska,
Habetova,
7. novembra,
Husinske bune,
Alije Dostovića,
Školska (dio),
Vidikovac (dio),
Armije BiH (dio) i
Božićka Banovića.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Dostović Mirnes

 

ULICE:

10. septembar,
Patriotske lige,
Civilnih žrtava rata,
119. Muslimanske brdske brigade,
Litva,
Rasadnik,
Radinskih rudara,
Radnička (dio),
Breštica (dio),
Ljiljana,
Kulina bana,
Bosanska i
Školska (dio)

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Mostarlić Samir

 

ULICE:

Jelah,
Zavnobih,
Jezero,
Omladinskih radnih brigada,
Brezici,
Vidikovac (dio),
Armije BiH (dfio) i
Kredit mahala.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Hidić Medžid

 

NASELJENA MJESTA:

Centar,
Pirići,
Mrdići,
Dijaci i
Čifluk.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Pirić Zaim

 

NASELJENA MJESTA:

Lozna

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

 

NASELJENA MJESTA:

Čolići,
Gutići,
Husanovići,
Beširovići i
Durakovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Gutić Miralem

 

NASELJENA MJESTA:

Centar Oskove,
Brioni i
Odorovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Duraković Šemso

 

NASELJENA MJESTA:

Bagremik,
Savići,
Veseli brijeg,
Čubrić i
Mušići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Softić Admir

 

NASELJENA MJESTA:

Podostrić,
Dostovići Gornji,
Pribitkovići,
Pašići,
Borovac i
Milići (Karahodžići).

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Mujić Mirsad

 

NASELJENA MJESTA:

Hrvati,
Mrljevići,
Nasubašići,
Bečići i
Ulica Radnička (do Breštice).

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Čaušević Adem

 

NASELJENA MJESTA:

Delići,
Kalempeči,
Mrahorovići,
Rijeka,
Narodci,
Kruševac i
Husagići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Behrić Eldin

 

NASELJENA MJESTA:

Stražbenica.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Brigić Muhidin

 

NASELJENA MJESTA:

Brezje,
Salamići,
Podovi,
Hamzići,
Golići i
Krševac.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Čamrković Safet

 

NASELJENA MJESTA:

Brigići,
Mecići,
Delići i
Handalići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Šahbazović Ekrem

 

NASELJENA MJESTA:

Željova.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: