Jučer, na Dan Općine Banovići, asfaltirana je još jedna dionica puta na području opštine. Mjesna zajednica Repnik, naselje Hrvati, dobili su novu, uređenu i asfaltiranu dionicu puta dužine oko 150 metara.

U okviru ove rekonstrukcije urađeni su ivičnjaci i odvodnja površinskih i odlivnih voda koji će spriječiti prijevremeno uništenje asfaltirane dionice, a ujedno i poboljšavaju kvalitet dionice i saobraćajnu sigurnost učesnika u saobraćaju.

Radove su izvršili radnici firme „Rial“ d.o.o. iz Doboj Istoka, a sredstva u iznosu od 47 hiljada konvertibilnih maraka su obezbijeđena iz općinskog budžeta.

U narednom periodu planirano je uređenje putnih komunikacija u MZ Omazići na dionici Beširovići-Đerzići i ulica Ljiljana u MZ Grad II.