Općinski načelnik Midhat Husić i Samir Zedro, direktor firme T&A Auto iz Visokog potpisali su ugovor o nabavci novih kontejnera za otpad u okviru projekta proširenja područja organizovanog sakupljanja i odvoza smeća na području opštine Banovići.

Predmet ugovora je nabavka 100 novih kontejera zapremine 1,1 kubni metar namjenjenih za zbrinavanje komunalnog otpada u gradskom području. –Kontinuiranim mjerama i aktivnostima nastojimo poboljšati nivo komunalne higijene na području cijele opštine i to na taj način što smo odlučili izdvojiti dodatna sredstva za nabavku stotinu novih kontejnera koje ćemo dati na raspolaganje nadležnom komunalnom preduzeću i time dodatno poboljašti  stanje u oblasti komunalnog uređenja, kazao je načelnik Midhat Husić prilikom potpisivanja ugovora.

Ukupna vrijednost Ugovora je oko 60 hiljada konvertibilnih maraka a sredstva su zajedno obezbjedili Općina Banovići i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Novi kontejneri bit će prilagođeni kamionima za odvoz komunalnog otpada koji su nabavljeni prošle godine. Pored dva kamiona, u protekle dvije godine za potrebe JP Komunalno nabavljeno je oko 1700 PVC kanti zapremine 120 litara, te rovokopač. Ukupna ulaganja samo u protekle dvije godine za nabavku mehanizacije i kanti iznose oko 340 hiljada konvertibilnih maraka, a sredstva su obezbjeđena u saradnji sa višim nivoima vlasti.

Ovim je Općina značajno poboljšala  uslove rada komunalnog preduzeća i stanje komunalne higijene na području cijele opštine.

Do sada je projektom proširenja organizovanog sakupljanaj i odvoza smeća obuhvaćeno oko 60 posto stanovništva, te se kontinuirano radi na obezbjeđenju uslova za proširenje ove usluge i na ostala područja kao što su Aljkovići, Seona Bučik, Grivice, Brezovača i Pribitkovići, kazao je Denis Mekić, direktor JP Komunalno d.o.o. Banovići.