Načelnik Midhat Husić podržao državni projekat zatvaranja kolektivnih centara u Banovićima

VI STE OVDJE://Načelnik Midhat Husić podržao državni projekat zatvaranja kolektivnih centara u Banovićima

Načelnik Midhat Husić podržao državni projekat zatvaranja kolektivnih centara u Banovićima

Na danas održanom sastanku predstavnika Općine Banoviće na čelu sa općinskim načelnikom Midhatom Husićem i predstavnicima UNHCR-a, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona otvoreno je pitanje zatvaranja kolektivnih centara na području opštine Banovići.

Cilj Projekta je da se na području opštine Banovići izvrši konačno pražnjenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnom centru i alternativnim smještajima u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, izgradnjom nove stambene zgrade ili rekonstrukcijom postojećih stambenih jedinica osigura rješavanje stambenog pitanja.

– Samim pristankom na otvaranje ovog pitanja dajemo podršku ovom projektu i izražavamo spremnost da uđemo u ovaj projekat što prije, a probleme kao što su imovinsko pravni odnosi zemljišta na kojima se nalaze trenutni kolektivni centri bit će jedan od prioriteta u rješavanju lokalne samouprave i koordinatora ovog projekta, kazao je načelnik Husić.

Projekat “Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja”, a u okviru projekta CEB II  sufinansiran je u cijelosti od strane Razvojne banka Vijeća Evrope,  a učešće Općine Banovići ogledalo bi se u obezbjeđenju zemljišta, građevinskih i drugih potrebni dozvola, komunalnih priključaka i druge potrebne komunalne infrastrukture.

Ovo je danas bio prvi sastanak na ovu temu na kome je doneseno nekoliko zaključaka koji se ogledaju u tome da je Općinski načelnik iskazao potrebu za naknadnim uključivanjem u ovaj projekat jer na području opštine Banovići još uvijek postoje 91 porodica koje borave u kolektivnim centrima. Takođe se obavezala Općina Banovići da će u što kraćem roku na dogovorene adrese poslati inicijalno pismo za naknadno uključivanje u projekat CEP II, a Općinski načelnik je iskazao spremnost da izvrši analizu stanja kolektivnih centara i sagleda mogućnosti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata kao i obezbjedi potrebnu infrastrukturu. Zaključcima su određeni za koordinatore projekta Adem Mostarslić i Fuad Brigić koji će dalje voditi aktivnosti ovko ovog projekta.

Nakon nekoliko početnih koraka i popunjavanja određenih obrazaca, trebalo bi da uslijedi potpisivanje sporazuma za uspostavljanje mehanizma međusobne saradnje i koordinacije, kao i utvrđivanje pojedinačnih obaveza svake potpisnice u implementaciji ovog Projekta.

Sporazumom će se odrediti finansijska vrijednost kao i ostale karakteristike rekonstrukcije i izgradnje potrebnih stambenih jedinica.

Uključivanjem u ovaj Projekat Općina Banovići bi trajno riješila pitanje zatvaranja i uklanjanja kolektivnih centara i alternativnih smještaja, a novoizgrađene stambene zgrade bile bi uknjižene u vlasništvo Općine Banovići.

Realizacija projekta zatvaranja kolektivnih centara jedan je od uslova za ulazak BiH u Evropsku uniju.

2017-12-04T21:55:32+00:0001/02/2017|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045