Sutra početak izgradnje dvije zgrade socijalnog stanovanja za osam Romskih porodice

Općinski načelnik Midhat Husić sutra će biti domaćin svečanosti kojom će se ozvaničiti početak izgradnje dvije zgrade socijalnog stanovanja za osam Romskih porodica. Svečanost će se održati na području općine Banovići u naselju Podgorje 24. augusta 2016. godine sa početkom u 13 sati.

Na ceremoniji će se prisutnima obratiti: Ajša Adrović-Bešlagić, program menadžer, sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH, Midhat Husić, načelnik Općine Banovići, predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica, Suzana Jašarević, direktor Hilfswerk Austria International za BiH i Dervo Sejdić, predsjednik partnerske organizacije Kali Sara.

Projekat “Akcija Roma”, finansira Evropska unija uz značajnu administrativnu i finansijsku podršku lokalnih vlasti, a implementira Hilfswerk Austria International HWA u saradnji s organizacijom ASB i udruženjem Kali Sara – RIC.

Banovići su jedna od devet općina u projektu koja snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Općina aktivno učestvuje u implementaciji projekta sa kofinasiranjem u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka, kao i zemljištem za izgradnju, svim potrebnim dozvolama, priključcima na infrastrukturu i vanjskim uređenjem.