Najava za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

VI STE OVDJE://Najava za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

Najava za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

Dana, 30. januara 2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 sati održat će se 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići. Sjednica će se održati u prostorijama Radničkog doma u Banovićima, a za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Program rada Općinskog vijeća Banovići za 2017. godinu,
 2. Program rada Općinskog načelnika i općinskog organa uprave Banovići za 2017. godinu,
 3. Program rada JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići za 2017. godinu,
 4. Program rada i finansijski plan JU „Javna biblioteka“ Banovići za 2017. godinu,
 5. Plan i program rada sa finsnijskim pokazateljima za 2017. godinu JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 6. Program rada i finansijski plan JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2017. godinu,
 7. Plan i program rada i finansijski plan za 2017. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Banovići,
 8. Plan i program rada i finansijski plan za 2017. godinu JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
 9. Prijedlog liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017.-2021. godina,
 10. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići,
 11. Nacrt regulacionog plana „Poslovna zona-Sadnice“,
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju „Poslovna zona-Sadnice“ Banovići,
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Poslovna zona-Sadnice“ Banovići,
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene ostvarene u prethodnoj godini,
 15. Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja građevinskog zemljišta u 2017. godini,
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju plana parcelacije (lokalitet Podgorje-Čubrić),
 17. Prijedlog odluke o sufinansiranju troškova vanlinijskog prevoza učenika osnvnih škola za drugo polugodište školske 2016/2017 godine i prvo polugodište školske 2017/2018 godine,
 18. Prijedlog odluke o potvrđivanju Rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta,
 19. Informacija o provedenim aktivnostima po Zaključku Općinskog vijeća broj: 10/01-02-286/16 od 22.12.2016. godine,
 20. Informacija o stanju protivpožarne zaštite na području općine Banovići u toku 2016. godine,
 21. Očitovanje Općinskog vijeća Banovići po Zahtjevu za finansijsku pomoć iz budžeta Općine JU „Dječije obdanište“ Banovići.
2017-01-30T09:07:25+00:0027/01/2017|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045