Dana, 28. februara 2017. godine (utorak) sa početkom u 8 sati održat će se 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići. Sjednica će se održati u prostorijama Radničkog doma u Banovići, a za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Banovići za 2016. godinu,
 2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2016. godinu,
 3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01. do 31.12.2016. godine,
 4. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2016. godinu,
 5. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe opštine Banovići za 2016. godinu,
 6. Prijedlog odluke o radnom vremenu djelatnosti na području opštine Banovići,
 7. Prijedlog odluke o organizaciji i djelokrugu Općinskog pravobranilaštva Banovići,
 8. Prijedlog odluke o pokretanju aktivnosti na prelazak na trezorski način poslovanja,
 9. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije za izgradnju pristupnog puta (lokalitet VII sektor),
 10. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije za izgradnju elektroenergetskog objekta (lokalitet Brigo invest),
 11. Prijedlog odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na području opštine Banovići,
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa,
 13. Davanje saglasnosti na plan i program komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2017. godinu,
 14. Davanje saglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa državne službe opštine Banovići,
 15. Izmjenjen i dopunjen Plan i program rada JU „Dječije obdanište“ Banovići za 2017. godinu sa finansijkim pokazateljima i finansijskog plana JU „Dječije obdanište“ za 2017. godinu,
 16. Informacija „Litvatrans“ d.d. po Zaključku Općinskog vijeća Banovići,
 17. Prijedlog rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika „FGO“ d.o.o. Banovići,
 18. Prijedlog zaključka o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća broj: 01-800-737/97 od 28.05.1997. godine,
 19. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupština:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 20. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornih odbora:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 21. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova odbora za reviziju:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnih odbora:
  1. JU „Centar za scoijalni rad“ Banovići,
  2. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
  3. JU „Sportsko kulturni centar“ Banovići,
  4. JU „Javna biblioteka“ Banovići,
  5. JU „Dječije obdanište“ Banovići,
  6. JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
  7. JZU „Dom zdravlja“ Banovići.
 23. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupština:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 24. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornih odbora:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 25. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 26. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora:
  1. JU „Centar za scoijalni rad“ Banovići,
  2. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
  3. JU „Sportsko kulturni centar“ Banovići,
  4. JU „Javna biblioteka“ Banovići,
  5. JU „Dječije obdanište“ Banovići,
  6. JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
  7. JZU „Dom zdravlja“ Banovići.
 27. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Predsjedavajućem Općinskog vijeća,
 28. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije,
 29. Zahtjev „Helios“ d.d. Banovići za oslobađanje od plaćanja zatezne kamate po osnovu komunalne naknade i naknade za korištenje građevinskog zemljišta.