Najava za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

VI STE OVDJE://Najava za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

Najava za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

Dana, 28. februara 2017. godine (utorak) sa početkom u 8 sati održat će se 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići. Sjednica će se održati u prostorijama Radničkog doma u Banovići, a za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Banovići za 2016. godinu,
 2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2016. godinu,
 3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01. do 31.12.2016. godine,
 4. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2016. godinu,
 5. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe opštine Banovići za 2016. godinu,
 6. Prijedlog odluke o radnom vremenu djelatnosti na području opštine Banovići,
 7. Prijedlog odluke o organizaciji i djelokrugu Općinskog pravobranilaštva Banovići,
 8. Prijedlog odluke o pokretanju aktivnosti na prelazak na trezorski način poslovanja,
 9. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije za izgradnju pristupnog puta (lokalitet VII sektor),
 10. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije za izgradnju elektroenergetskog objekta (lokalitet Brigo invest),
 11. Prijedlog odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na području opštine Banovići,
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa,
 13. Davanje saglasnosti na plan i program komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2017. godinu,
 14. Davanje saglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog organa državne službe opštine Banovići,
 15. Izmjenjen i dopunjen Plan i program rada JU „Dječije obdanište“ Banovići za 2017. godinu sa finansijkim pokazateljima i finansijskog plana JU „Dječije obdanište“ za 2017. godinu,
 16. Informacija „Litvatrans“ d.d. po Zaključku Općinskog vijeća Banovići,
 17. Prijedlog rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika „FGO“ d.o.o. Banovići,
 18. Prijedlog zaključka o ispravci greške u Rješenju Općinskog vijeća broj: 01-800-737/97 od 28.05.1997. godine,
 19. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupština:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 20. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornih odbora:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 21. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova odbora za reviziju:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnih odbora:
  1. JU „Centar za scoijalni rad“ Banovići,
  2. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
  3. JU „Sportsko kulturni centar“ Banovići,
  4. JU „Javna biblioteka“ Banovići,
  5. JU „Dječije obdanište“ Banovići,
  6. JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
  7. JZU „Dom zdravlja“ Banovići.
 23. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupština:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 24. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornih odbora:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 25. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju:
  1. JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići
  2. JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
  3. JP „Toplana“ d.o.o. Banovići
 26. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnih odbora:
  1. JU „Centar za scoijalni rad“ Banovići,
  2. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići,
  3. JU „Sportsko kulturni centar“ Banovići,
  4. JU „Javna biblioteka“ Banovići,
  5. JU „Dječije obdanište“ Banovići,
  6. JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići,
  7. JZU „Dom zdravlja“ Banovići.
 27. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Predsjedavajućem Općinskog vijeća,
 28. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije,
 29. Zahtjev „Helios“ d.d. Banovići za oslobađanje od plaćanja zatezne kamate po osnovu komunalne naknade i naknade za korištenje građevinskog zemljišta.
2017-02-27T13:27:40+00:0027/02/2017|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045