LINK: Zaključak i naredba Općinskog štaba civilne zaštite od 25.03.2020.