Nakon završetka projekta kružnog toka  Direkcija cesta TK u saradnji sa Općinom Banovići krenula je u realizaciju još jednog za Općinu Banovići važnog projekta koji se odnosi na poboljšanje putne infrastrukture na području Općine Banovići.
Naime, ovih dana su počeli radovi na dijelu regionalne ceste Banovići – Živinice na dionici pružni prelaz kod zvjezdare do benzinske pumpe Energopetrol. Kroz ovaj projekat planira se kompletna rekonstrukcija asfaltnog zastora, rekonstrukcija pješačkih staza kao i sistema za odvodnju površinskih voda. Ukupna dužina planirana za rekonstrukciju iznosi oko 900m, a vrijednost projekta je oko 900.000,km. Kompletan projekat finansira Direkcija cesta TK, dok će Općina Banovići sa svoje strane obezbijediti potrebne dozvole i saglasnosti.