Dužnost državne službenice preuzela je novoprimljena stručna saradnica za društvene djelatnosti, obrazovanje, rad sa mjesnim zajednicama, sport, kulturu i mlade. Anela Mujić zakletvu je položila pred rukovodiocem organa uprave Općine Banovići, općinskim načelnikom Midhatom Husićem, koji joj je uputio najiskrenije čestitike ovim povodom.

Mujić je po struci bachelor razredne nastave, a  dužnost državne službenici obavljati će u Službi za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove.

Zakletva je upriličena u skladu sa Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH.