Polaganjem i potpisivanjem zakletve pred općinskim načelnikom Midhatom Husićem, novoprimljena državna službenica visoke stručne spreme, ekonomskog smijera, Edina Halilčević stupila je na dužnost državne službenice. Svoj radni angažman obavljat će u Stručnoj službi za budžet, finansije i inspekcijske poslove na poziciji stručne saradnice za analizu prihoda i rashoda u Općini Banovići.

Polaganje zakletve upriličeno je u skladu sa Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Potpisivanjem teksta zakletve, državna službenica se obavezala „da će u svom radu poštivati Ustav BiH i Ustav Federacije BiH, zakone i druge propise države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da će u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dužnostima državnog službenika, te štititi i brinuti se o ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Bosne i Hercegovine“.