Nakon prošlosedmičnog polaganja zakletve dva nova državna službenika, u Općini Banovići, pred rukovodiocem organa uprave Midhatom Husićem, danas je zakletvu položila i Merima Delić, novoprimljena državna službenica na poziciju stručne saradnice za stambeno komunalne poslove.

Delić je bachelor prava sedmog stepena stručne spreme i poslove državne službenice obavljat će u Službi za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove općinskog organa državne službe općine Banovići.

Načelnik Midhat Husić novoprimljenoj državnoj službenici poželio je puno sreće u budućem radu, te naglasio da od nje očekuje savjesno, odgovorno i profesionalno obavljaju dužnosti i poslova predviđenih opisom radnog mjesta.

Polaganje zakletve upriličeno je u skladu sa Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Potpisivanjem teksta zakletve, državna službenica se obavezala „da će u svom radu poštivati Ustav BiH i Ustav Federacije BiH, zakone i druge propise Države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da će u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dužnostima državnog službenika, te štititi i brinuti se o ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Bosne i Hercegovine“.