Obavijest o obavezi prijavljivanja promjenama u registru Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i prijava proizvodnji za 2017. godinu

Obavještavamo sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava i klijente, koji su putem ove Službe izvršili registraciju poljoprivrednih gazdinstava, da su isti do 31.03.2017. godine obavezni prijaviti sve novonastale promjene na poljoprivrednim gazdinstvima, što je obaveza propisana članom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenta (“SI. Novine FBiH” broj: 42/08 ).

Prema navedenom pravilniku poljoprivredna gazdinstava su dužna svake godine u periodu od 1. janura do 31. marta tekuće godine, nadležnoj službi za poslove poljoprivrede dostaviti podatke o:

  • a) poljoprivrednim kulturama i zasijanim površinama na poljoprivrednom zemljistu,
  • b) trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke,
  • c) promjeni zemljišnog posjeda i osnova koristenja poljoprivrednog zemljišta.

Navedene podatke poljoprivredni proizvođači mogu dostaviti u kancelariju broj 13.
Poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom mlijeka dužni su u januaru 2017. godine izvršiti prijavu proizvodnje kako bi mogli ostvariti premije za mlijeko.

NAPOMENA: Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše navedene promjene neće moći ostvariti novčani poticaj za 2017. godinu bez obzira da li su Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede prijavili proizvodnju za 2017. godinu.