Općinski štab Civilne zaštite obavještava da su testiranja bližih srodnika prvog zaraženog Corona virusom na području općine Banovići pokazala negativne rezultate.

Epidemiološka situacija na području općine Banovići je stabilna i pod kontrolom. Nadležne ustanove nastavljaju sa provođenjem mjera prevencije širenja zaraze Corona virusom i zaštite građana.

Obavezuju se građani da i dalje poštuju donesene naredbe Štabova civilne zaštite svih nivoa vlasti.