Od strane JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Banovići dostavljeno je Obavještenje koje možete pogledati klikom na LINK.