Obavještavmo poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Banovići da su dužni do 15.11.2016. godine izvršiti prijavu plana proizvodnje za 2017. godinu.

Poljoprivredni proizvođači koji prijavljuju proizvodnje za Federalnu novčanu podršku istu prijavljuju  putem Ministarstva poljoprivrede TK. Obrasce za prijavu mogu preuzeti u Službi za planiranje, razvoj i poduzetništvo Općine Banovići, kancelarija broj 13.

Poljoprivredni proizvođači koji prijavljuju plan proizvodnje za Kantonalnu novčanu podršku istu prijavljuju putem pisarnice Općine Banovići, a obrazce preuzimaju u Službi za planiranje, razvoj i poduzetništvo Općine Banovići, kancelarija broj 13.

Više informacija poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u kancelariji broj 13. u Općini ili pozivom na broj telefona 035 743 446.

NAPOMENA: Poljoprivredni proizvođači koji do 15.11.2016. godine ne izvrše prijavu plana proizvodnje neće moći ostvariti novčanu podršku u poljoprivredi za 2017. godinu.