Komisija za organizovanje i sprovođenje izbora za organe mjesnih zajednica na području opštine Banovići obavještava sve građane da će se zbor građana u svim mjesnim zajednicama na području opštine Banovići održati 15. aprila 2017. godine (subota) sa početkom u 17 sati. Zbor građana je zakazan s ciljem provođenja izbora za organe mjesnih zajednica.

U sučaju potrebe izbori će se ponoviti na dana 19. april 2017. godine (srijeda) u 17 sati.

Pozivaju se svi građani koji imaju pravo glasa da dođu na zbor građana 15. aprila 2017. godine u 17 sati u prostorije mjesne zajednice.