Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i razvoj Općine Banovići poziva predstavnike etažnih vlasnika sa područja općine Banovići da najdalje do 24.03.2016. godine dođu u prostorije Službe za prostorno uređenje stambeno-komunalne poslove radi evidentiranja i preuzimanja propisa koji na novi način uređuju oblast upravljanja, korištenja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Takođe, pozivaju zainteresirane poslovne subjekte i obrtnike da podnesu Službi za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove zahtjev za donošenje rješenja kojim se odobrava obavljanje poslova upravitelja. Informacije o uslovima koji su potrebni za obavljanje poslove upravitelja zainteresirana lica mogu dobiti u navedenoj službi.