Pozivamo etažne vlasnike  sa područja općine Banovići da hitno donesu odluke o izboru predstavnika etažnih vlasnika, da izaberu upravitelja i sa upraviteljem zaključe ugovore o održavanju i upravljanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Pravo obavljanja poslova upravitelja na području općine Banovići imaju „Mont-fasaden“ d.o.o. Banovići i „GPP Banovići“ d.o.o. Banovići, sa kojima etažni vlasnici mogu zaključiti ugovore o održavanju i upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Podsjećamo da je odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:14/15) propisano da je održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i upravljanje  zgradom javni interes, da su etažni vlasnici dužni učestvovati u upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i odrediti lice koje će obavljati poslove upravitelja. U zgradama u kojima etažni vlasnici ne izaberu upravitelja, nadležni organ općine Banovići će odrediti upravitelja, koji će vršiti prinudno upravljanje, sve dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja.