OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST O IZLAGANJU NACRTA REGULACIONOG PLANA „POSLOVNA ZONA- SADNICE“ BANOVIĆI NA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti općine Banovići da se u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Banovići broj: 10/01-02-15/17 od 30.01.2017.godine, provodi postupak Javnog uvida i Javne rasprave u trajanju od od 15.02. do 16.03.2017.godine o nacrtu REGULACIONOG PLANA „POSLOVNA ZONA- SADNICE“ BANOVIĆI.

Nacrt planskog dokumenta je izložen na javni uvid:

 u prostorijama općine Banovići, služba za prostorno uređenje stambeno komunalne poslove, kancelarija                               br.20 (svakim radnim danom)

na web stranici općine Banovići

Nakon isteka roka za javni uvid, organizovat će se javna rasprava na nacrt REGULACIONOG PLANA „POSLOVNA ZONA- SADNICE“ BANOVIĆI.

Centralna Javna rasprava na nacrt Regulacionog plana održat će se dana 16.03.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama općine Banovići, okrugla Sala za sastanke.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za ovaj Nacrt Regulacionog plana „POSLOVNA ZONA- SADNICE“ BANOVIĆI po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, možete dostavite u Šalter salu općine Banovići, zaključno sa 16.03.2017. godine, ili putem pošte na adresu Općina Banovići, Služba za prostorno uređenje, stambeno
komunalne poslove, ulica Alije Dostovića br.1.

Detaljnije informacije, obavještenja i pomoć u formulisanju primjedbi na Nacrt planskog dokumenta sva zainteresovana lica mogu dobiti kod nosioca pripreme u Službi za prostorno uređenje stambeno komunalne poslove (kancelarija br.20).

Ovim putem pozivamo Vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

Nacrt regulacionog plana “Poslovna zona – Sadnice” Banovići možete preuzeti na ovom linku.