Obavještavamo  privredna društva i osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom  56. Stav 2. i 3 . Zakona i programa/projekata profesionalne rehabilitacije, da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao „JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje  i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa /projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini“ dana 30.09.2016.godine.

Navedenim javnim pozivom  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  daje bespovratna (grant) sredstva  u  visini od 1.600,000,00 KM  i to za sljedeće namjene:

– Za  programe  finansiranja/sufinansiranja programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba  s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom –  LOT II sa ukupnom visinom od 800.000,00 KM predviđenih za raspodjelu za ovu namjenu.

 – Za  programe  finansiranja/sufinansiranja profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom LOT III sa ukupnom visinom od 300.000,00 KM predviđenih za raspodjelu za ovu namjenu.

 – Za  programe  finsiranja/sufinansiranja održivosti zaposlenost  osoba  s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona –  LOT IV sa ukupnom visinom od 500.000,00 KM predviđenih za raspodjelu za ovu namjenu.

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 29.10.2016. godine.

Tekst javnog poziva kao i upute koju  dokumentaciju  je potrebno prikupiti i predati za prijavu na Javni poziv mogu preuzeti na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba ili www.fond.ba .