Općinski načelnik Midhat Husić u saradnji sa Općinskim vijećem omogućio je svim visokoobrazovanim osoba prvo stručno osposobljavanje. U vezi s tim, već drugu godinu Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom u svrhu stručnog osposobljavanja a bez zasnivanja radnog odnosa. Svi prijavljeni rasporedit će u javna preduzeća, javne ustanove i privredne subjekte koji izraze spremnost da osposobe visokoobrazovane osobe u skladu sa njihovim zvanjem. Radno osposobljavanje se obavlja u trajanju od jedne godine.

Tekst Javnog poziva svi zainteresovani mogu preuzeti sa službene web stranice Općine Banovići ili na slijedeć linku Javni poziv za volontiranje.