Obavještavaju se branitelji, članovi njihovih porodica sa područja općine Banovići, da je raspisan oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice za 2016. godinu.

Pravo po ovom oglasu imaju pripadnici boračke populacije sa područja općine Banovići koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje i čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 50 posto prosječne neto plate ostvarenoj u prethodnoj godini na području FBiH.

Pod prihodima se podrazumijevaju primanja kandidata i članova porodičnog domaćinstva, i to, lična primanja po osnovu samostalnog privređivanja ili privredne djelatnosti i lična ili porodična primanja po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja i boračko-invalidske zaštitie.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči u Centru za pružanje usluga gražanima Općine Banovići i oglasnoj ploči u zgradi Općine II (preko puta Binga).

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se predaju u Centar za pružanje usluga građanima Općine Banovići i to do 19.04.2016. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani aplikanti mogu dobiti u prostorijama odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu, izbjegla i raseljena lica koji se nalaze u zgradi Općine II, u ulici Alije Izetbegovića broj 3 – zgrada do Binga.