Od danas javno dostupni podaci o prometu nekretnina u Banovićima

VI STE OVDJE://Od danas javno dostupni podaci o prometu nekretnina u Banovićima

Od danas javno dostupni podaci o prometu nekretnina u Banovićima

Podaci o prometu nekretnina koje se prometuju na području opštine Banovići od danas su javno dostupni putem interneta i web platforme „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“. Ovo je jedinstvena evidencija tržišta nekretnina u Federaciji Bosni i Hercegovini kojoj je pristupila Općina Banovići zajedno sa još 62 lokalne zajednice.

Transparentnije tržište nekretnina

– Svaki projekat koji predstavlja napredniji i transparentniji način rada općinskih službi i komisija podržavamo i nastojat ćemo obavljati što transparentnije kako bi lokalna zajednica pružila što kvalitetnije usluge svojim građanima, – kazao je načelnik Midhat Husić i dodao da se kroz projekat uspješno sarađuje sa Poreznom upravom koja je nosilac većeg dijela ovog posla.

Projekat predstavlja novi i transparentniji način rada općinskih komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti građevinskih objekata i zemljišta u saradnji sa Poreznom upravom i službom za Opću upravu, geodetske i imovinsko pravne poslove i katastar što podrazumijeva elektronsku evidenciju i unos podataka iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine. Lični podaci kupca i prodavca nekretnine bit će zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku bit će približno određena i informativnog karaktera, te neće odavati stvarnu lokaciju nekretnine a sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

Uspostava Registra cijena nekretnina u Banovićima, pored povećanja transparentnosti ima značajan doprinos u realnijem i pravednijem utvrđivanju poreznih osnovica za obručun poreza na promet nekretnine i ujednačavanju rada općinskih komisija za procjenu nekretnina. Ovo ujedno znači i veću mogućnost za plansko praćenje i analizu tržišta nekretnina.

Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti građevinskih objekata i zemljišta Općine Banovići u saradnji sa Poreznom upravom ovaj projekat uspješno realizuje već dva mjeseca i do sada je u novi informacioni sistem rada ubačeno preko 60 predmeta.

Cijeli projekat je rezultat saradnje Federalne geodetske uprave i imovinsko pravnih poslova, Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i jedinica lokalne samouprave kroz projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini (CILAP) i finansiran je donatorskim sredstvima Vlade Kraljevine Švedske.

2018-10-24T07:22:03+00:0024/10/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045