Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO i VIDEO)

VI STE OVDJE://Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO i VIDEO)

Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO i VIDEO)

Općinsko vijeće Banovići 30.08.2018. je održalo 19. redovnu sjednicu na kojoj je između ostalog razmatran Prijedlog odluke o komunalnom redu. Prijedlog je usvojen većinom glasova Općinskog vijeća (za 18-PDA i SBB i 3 protiv -SDP i SDA).

U okviru ove tačke dnevnog reda Općinsko vijeće je usvojilo Zaključak koji se traži od nadležne općinske službe za komunalne poslove da pripremi informaciju o stanju šehidskih obilježja na području opštine Banovići, da izradi registar šehidskih obilježja i da u godišnji plan i program  komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina uvrsti poglavlje održavanje šehidskih obilježja na području opštine Banovići uzimajući u obzir njihovo stanje i  značaj, te da se planiraju sredstva u narednoj budžetskoj godi za ovu namjenu.

-Danas smo dali jednoglasnu saglasnost za dalju proceduru vezanu za kreditno zaduženje kod Evropske razvojne banke u vrijednosti od 1,8 miliona eura radi izgradnje projekta međuopštinske regionalne ekološki prihvatljive deponije na prostoru općina Banovići, Živinice i Kladanj u omjeru 60% Živinice, 30% Banovići i 10% Kladanj. Ovaj projekat je vrlo bitan ne samo za ove tri općine već i za područje drugih općina koje graniče sa ove tri, a neke on njih su već izrazile zainteresovanost za uključivanje u projekat. Ovaj projekat je postao projekat od visokih prioriteta javnih investicija na prostoru federacije, pojasnio je Delagić.

Plaketa Općine Banovići državnim prvakinjama ŽKK „RMU“ Banovići

Općinsko vijeće danas je razmatralo i usvojilo Odluku o dodjeli općinskih priznanja za 2018. godinu kojom će se najveće općinsko priznjanje Plaketa Općine Banovići dodijeliti ženskom košarkaškom klubu „RMU“ Banovići. Odluka je usvojena većinom glasova (za 19- PDA i SBB i 3 suzdržana -SDP i SDA).

– Znamo da je ŽKK prvak BiH, da je osvojio KUP i sada se takmiči u ABA ligi, te današnjom Odlukom smo priznali taj njihov rad i na svečanoj akademiji će biti uručena Plaketa ŽKK, kazao je Delagić.

Plaketa će državnim prvakinjama biti dodjeljena na centralnoj svečanosti povodom Dana Općine Banovići koja će se održati 10.septembra u Pozorišnoj sali Radničkog doma u Banovićima.

Imenovani nedostajući članovi uprava javnih preduzeća i ustanova

Na sjednici je dato nekoliko saglasnost na prijedlog Komisije za imenovanja predsjednika i članova nadzornih, upravnih odbora i skupština javnih preduzeća i ustanova. Sa 17 glasova za (PDA i SBB) i 3 protiv (SDP i SDA) imenovani su: član Skupštine JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, predsjednik i član Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići, član Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, dva člana Nadzornog odbora JP „Toplana“ d.o.o. Banovići, član Odbora za reviziju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, član Odbora za reviziju JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići i član Odbora za reviziju JP „Toplana“ d.o.o. Banovići. Sa glasov podrške više, tačnije 18 glasova za (PDA i SBB) i 3 protiv (SDP i SDA) imenovani su predsjednici Upravnih odbora u JU „Dječije obdanište“ Banovići, JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići i JZU „Dom zdravlja“ Banovići.

Prijedloženoj odluci o utvrđivanju javnog interesa za proširenje PK „Grivice“ Općinsko vijeće je dalo jednoglasnu podršku. Ovom Odlukom stiču se uslovi za eksproprijaciju dijela naselja Saletovići u mjesnoj zajednici Bučik. Takođe jednoglasno su usvojene Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju raskrsnice (izgradnja kružnog toka) na regionalnoj cesti R-469 „Ribnica-Banovići“ stacionaža KM 0+850,00, te data saglasnost na Sporazum između Općine Banovići i JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“.

Sa 19 glasova za (PDA, SBB i SDA) usvojena je Odluka o usvajanju plana parcelacije naselja Stražbenica (parcela 168/130 KO Podgorje), a sa glasom manje i dvije odluke iz oblasti prostornog uređenja i to Odluka o izmjeni i dopuni o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području opštine Banovići i Odluka o potvrđivanju rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta. Jednoglasnom podrškom Zaključkom je usvojen Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Banovići.

Općinsko vijeće je dalo saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe Općine Banovići broj: 01-05-1122/17 od 11.07.2017. godine, broj: 01-05-1732/17 od 01.11.2017. godine i broj: 01-05-876/18 od 05.05.2018. godine (za 18-PDA i SBB, 2 protiv-SDP i 1 suzdržan-SDA).

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje objekta Doma zdravlja sa pripadajućim zemljištem JZU „Dom zdravlja“ Banovići.

2018-09-06T09:37:28+00:0004/09/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045