Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO I VIDEO)

VI STE OVDJE://Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO I VIDEO)

Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići (FOTO I VIDEO)

Izvještaj o izvršenju Budžeta realizovan u omjreu od 40 % za prvih šest mjeseci

U Banovićima je danas, nakon kraće pauze, održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatrano  12 tačaka dnevnog reda. Njaveća pažnja posvećena je Izvještaju o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine.

– Za prvih šest mjeseci realizovan je budžet u ukupnom iznosu 4.430.000 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na godišnji plan ostvarenje od oko četrdeset posto. U strukturi prihoda je bitno istaći da su prihodi od poreza 1.884.000 konvertibilnih maraka, neporezni prihodi 2.120.000 konvertibilnih maraka i kapitalni transferi 427.000 konvertibilnih maraka. Posebno bih istakao da dinamika realizacije kapitalnih projekata na terenu ukazuje na znatno bolju dinamiku realizacije kapitalnih transfera u drugom dijelu tekuće godine, – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići Nermin Delagić.

Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-VI 2018. godine usvojen je većinom glasova Općinskog vijeća (za 18 – PDA i 3 suzdržana – SDP i SDA). Iz budžetske oblasti na današnjoj sjednici  jednoglasnom podrškom usvojen je i  Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2018. godine.

Povećanje broja stipendija

Općinsko vijeće Banovići danas je razmatralo i usvojio Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja opštine Banovići za koji je raspon glasova općinskih vijećnika bio: 20 za – PDA i SDA, te 2 suzdržana – SDP. Ovu odluku pratilo je i davanje saglasnosti na Odluku o stipendiranju učenika i studenata za 2018/2019. školsku i akademsku godinu kojom je  došlo do povećanja broja stipendija. Općinsko vijeće jednoglasno je podržalo povećanje broja stipendija kojim će se umjesto dosadašnjih 45 učenika, ubuduće stipendirati 50 učenika i umjesto dosadašnjih 45 studenata, stipendirat će 50 studenata. Za ovu namjenu u trajanju od deset mjeseci u budžetu će biti izvdvojena sredstva  od 75.000 konvertibilnih maraka.

Jednoglasnu podršku Općinsko vijeće dalo je i na operativni program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Banovići za 2018/2019. godinu i JU „Dječije obdanište“ za promjenu adrese Ustanove i usklađivanje šifre djelatnosti sa postojećom klasifikacijom djelatnosti KD 2010.

Općinsko vijeće Banovići danas je razmatralo i usvojio sa 19 glasova za ( PDA),  2 protiv (SDP) i 1 suzdržanim ( SDA) Odluku o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Banovići. Sa 19 glasova za (PDA I SDA) i 2 suzdržana (SDP) Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju plana parcelacije u ulici Ljiljana. Iz oblasti prostornog uređenja sa 18 glasova za (PDA) i 3 suzdržana (SDP i SDA) usvojene su i Odluke o usvajanju plana parcelacije na lokacijama „Selo II“ i Sportska dvorana, a malo drugačijim omjerom glasova podržana je i Odluka o usvajanju plana parcelacije na lokaciji „Zona B“ I faza (19 za – PDA i 3 suzdržana – SDP i SDA).

Na kraju današnje sjednice primljena je k znanju Informacija o ostvarenim kantonalnim novčanim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na području općine Banovići za 2017. godinu.

2018-11-01T07:55:44+00:0030/10/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045